SPS Smart Power Station

Projekt inteligentnej stacji energetycznej (SPS). Jest to wykonana z betonu stacja transformatorowa
z hybrydowym magazynem energii, z przyłączami do OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz ładowarkami
do pojazdów elektrycznych. Elewacje pokryte są modularnymi elementami z blachy umożliwiającymi adaptację
do różnych wariantów i dla różnych operatorów.

Projekt wykonany wraz z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego,

Klient: ZPUE Koronea

Bartosz Borowicz,Maciek SobczakMichał Stefanowski, 2017