WB ELECTRONICS

Lewiatan

Nadwozie bezzałogowego pojazdu rozpoznawczego

nagroda: Złoty Medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2009 w Brukseli