M.ST. WARSZAWA

Miejski System Informacji

Kompleksowy system informacji miejskiej obejmujący informację dla kierowców, dla pieszych, dla turystów, komercyjną, rozmieszczone w przestrzeni miejskiej oraz wydawnictwa wspomagające.

Nagrody: Distinction Award I.D. Magazine (USA) 1999, Projekt 99 (Polska)

Grzegorz Niwiński, Jerzy Porębski, Michał Stefanowski; współpraca: Marta Kusztra, Konrad Majkowski, Albert Salamon, Daniel Zieliński; 1996-1998