BUW

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt systemu informacji dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Grzegorz Niwiński, Jerzy Porębski, Michał Stefanowski, Marta Kusztra; 1998-99