PCYF

1-2. Logo i kompleksowy projekt identyfikacji wizualnej dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (PCYF); 3. Plakat i folder programu "Równać Szanse" 2009, prowadzonego przez PCYF oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW);
4. Plakat promocyjny programu "Równać Szanse" prowadzonego przez PCYF oraz PAFW;
5. Kompleksowe opracowanie graficzne programu "Moje działanie" prowadzonego przez PCYF (logo, plakat, ulotka, publikacja, CD); 6. Publikacja podsumowująca działania programu "Równać Szanse" prowadzonego przez PCYF oraz PAFW;
7. Publikacja - poradnik "Świetlica - moje miejsce";
8. Strona www PCYF. Strona www programu "Równać Szanse"

1-2. Michał Stefanowski 2005; 3. Maciek Sobczak, Michał Stefanowski 2008-2009; 4. Michał Stefanowski 2010;
5. Michał Stefanowski, Karolina Ciężkiewicz 2008, 2009;
6. Michał Stefanowski, Karolina Ciężkiewicz 2005;
7. Karolina Ciężkiewicz 2009; 8. Bartosz Dobrowolski, Maciek Sobczak, Michał Stefanowski 2006, 2009