PME WARSZAWA

wystawa Etnogadżet

Opracowanie graficzne elementów promocyjnych i wystawy projektów studentów Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie