CITYBOARD MEDIA

Opracowanie kampanii skierowanej do młodych kierowców, promującej bezpieczną jazdę.
W 1999 r. nagroda Kreatura w kategorii reklama społeczna.

Beata Fertak, Wiesław Główczyk, Bronisław Świątkowski, Paweł Balcerzak; 1999