ETAPY / PROCESS

PROJEKTOWANIE

ETAPY PRACY
na przykładzie projektu wzorniczego:

 1. ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNY
  1. Określenie tematu, zakresu i założeń do projektu
  2. Sformułowanie oferty zawierającej zakres, cenę i harmonogram projektu
  3. Opracowanie i podpisanie umowy przez INNO+NPD i Zamawiającego
 2. PROJEKT KONCEPCYJNY
  1. Analiza rynku, rozpoznanie konkurencji, wybór strategii projektowej
  2. Stworzenie koncepcji wstępnych, z których jedna wybrana będzie rozwinięta w dalszym etapie projektu
  3. Ew. dopracowanie koncepcji, uwzględniające uwagi Zamawiającego
  4. Zależnie od potrzeb etap koncepcyjny jest prezentowany w formie prezentacji, opisu, makiet, szkiców
 3. PROJEKT KOŃCOWY
  Ostateczne dopracowanie wybranej koncepcji. Dopracowanie detali, opracowanie dokumentacji wzorniczej, umożliwiającej wykonanie dokumentacji wykonawczej. Etap końcowy przekazany jest w postaci dokumentacji 2D lub 3D, ew. modeli lub prototypów. Projekt końcowy może odnosić się do:

   • A. jednego produktu
   • B. linii (grupy, serii) produktów
   • C. strategii wzorniczej firmy
 4. WDROŻENIE
  1. Prace organizacyjne, w zależności od typu projektu
  2. Nadzór nad tworzeniem dokumentacji wykonawczej
  3. Nadzór i konsultacje przy realizacji prototypów
  4. W zależności od typu projektu: prace operatorskie i materiały dla drukarni lub dokumentacja dla modelarni lub prototypowni
  5. Nadzór nad wdrożeniem do produkcji
 5. INNE
  Uzupełnieniem naszej oferty może być:
  – dokumentacja wykonawcza
  – modele imitacyjne lub przedprototypy
  – małe serie testowe
  – współpraca przy realizacji badań konsumenckich

  UMOWA

  Zależnie od zakresu prac, strategii Klienta i innych okoliczności podpisujemy jeden z wariantów umowy:
  A. umowę o dzieło ze sprzedażą autorskich praw majątkowych na określonych polach.
  B. umowę licencyjną
  C. umowę ramową — na stałą współpracę rozszerzaną aneksami lub zleceniami. W każdej umowie podstawowym załącznikiem są założenia (brief), informacje projektowe oraz dostarczone materiały jako wytyczne dla dalszych prac projektowych. Umowa proponowana przez INNO+NPD określa czas realizacji projektu, zakres, cenę i formę przekazania projektu.

 

etap1etap320_b20_a


AUDYTOWANIE

Współpracujemy z zespołem Design Provision, w którego ofercie znajdują się:

– projektowanie usług
– zarządzanie designem
– budowanie strategii w oparciu o design
– specjalistyczne warsztaty – myślenie projektowe, projektowanie usług, myślenie wizualne, innowacje oparte na wzornictwie
www.design-provision.comWięcej:

Artykuł „Model współpracy producenta z biurem projektowym”:
http://projekt-wbz.com.pl/a/228,model-wspolpracy-producenta-z-biurem-projektowym

Artykuł „Długotrwała współpraca producenta z biurem projektowym”:
http://projekt-wbz.com.pl/a/229,dlugotrwala-wspolpraca-producenta-z-biurem-projektowym