EUROFIS EMIR 15

Elektroniczna waga sklepowa.

Grzegorz Niwiński, Jerzy Porębski, Michał Stefanowski

EUROFIS Emir