WB Electronics Florian

Bezzałogowy pojazd ratowniczo-pożarniczy Florian, przeznaczony do akcji rozpoznawczo-operacyjnych.

Projekt realizowany przez INNO+NPD dla WB Electronics we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Prototyp wykonany przez firmę Hydromega.

Projekt „Dofinansowanie i wdrożenie systemu bezzałogowego pojazdu ratowniczego” dofinansowany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy zawartej 4.06.2012 pomiędzy WB Electronics S.A. i NCBiR.


Maciek Sobczak, Michał Stefanowski

 

Florian01_bialy

florian02_bialy