SPS Smart Power Station

Projekt inteligentnej stacji energetycznej (SPS). Jest to wykonana z betonu stacja transformatorowa z hybrydowym magazynem energii, z przyłączami do OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz ładowarkami do pojazdów elektrycznych. Elewacje pokryte są modularnymi elementami z blachy umożliwiającymi adaptację do różnych wariantów i dla różnych operatorów.

Projekt wykonany wraz z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego,

Klient: ZPUE Koronea

Bartosz Borowicz, Maciek Sobczak, Michał Stefanowski, 2017