PCYF

Logo i kompleksowy projekt identyfikacji wizualnej dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (PCYF) oraz prowadzonych przez PCYF programów i projektów.

1-2. Michał Stefanowski 2005
3. Maciek SobczakMichał Stefanowski 2008-2009; 4. Michał Stefanowski 2010;
5. Michał Stefanowski, Karolina Ciężkiewicz 2008, 2009;
6. >Michał Stefanowski, Karolina Ciężkiewicz 2005;
7. Karolina Ciężkiewicz 2009;
8. Bartosz Dobrowolski, Maciek SobczakMichał Stefanowski 2006, 2009

 
INNO+NPD_PCYF

1.

32

2.

INNO+NPD_PCYF

3.

33_1

4.

32_b2

5.

32_d

6.

INNO+NPD_PCYF

7.

INNO+NPD_PCYF

8.

1–2.
Logo i kompleksowy projekt identyfikacji wizualnej dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (PCYF);

3.
Plakat i folder programu „Równać Szanse” 2009, prowadzonego przez PCYF oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW); 

4.
Plakat promocyjny programu „Równać Szanse” prowadzonego przez PCYF oraz PAFW; 

5.
Kompleksowe opracowanie graficzne programu „Moje działanie” prowadzonego przez PCYF
(logo, plakat, ulotka, publikacja, CD);

6.
Publikacja podsumowująca działania programu „Równać Szanse” prowadzonego przez PCYF oraz PAFW; 

7.
Publikacja-poradnik „Świetlica — moje miejsce”; 

8.
Strona www PCYF. Strona www programu „Równać Szanse”;