CITYBOARD MEDIA

Kampania informacyjna skierowana do młodych kierowców, promująca bezpieczną jazdę.  W 1999 r. nagroda Kreatura w kategorii reklama społeczna.

Beata Fertak, Wiesław Główczyk, Bronisław Świątkowski, Paweł Balcerzak; 1999

41a41b 41c 41d