BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Projekt systemu informacji dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Grzegorz Niwiński, Jerzy Porębski, Michał Stefanowski, Marta Kusztra; 1998-99

51b 51c

51a51d